Het Vlier wil een gezonde omgeving aan de leerlingen bieden. Om deze reden werken we op onze school volgens Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Wij maken van de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

1.            Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
2.            Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
3.            Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Naast onze Gezonde Schoolkantine is een watertappunt geplaatst waar leerlingen elk moment van de dag hun flesje of bekertje kunnen (her)vullen.

Onze ambitie

De afgelopen jaren heeft Het Vlier in samenwerking met de cateraar hard gewerkt aan een gezonde schoolkantine. Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes en we bieden groente én fruit aan. De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen om een betere keuze te maken. Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen door middel van de Kantinescan van het Voedingscentrum.

Boeken bestellen 2023-2024

In verband met een nieuwe aanbesteding Leermiddelen krijgen we vanaf volgend schooljaar 2023-2024 te maken met een andere leermiddelenleverancier: OsingadeJong Educatieve diensten. 

De leerling ontvangt aan het einde van het schooljaar2022-2023 een mail van OsingadeJong met daarin alle informatie over het bestellen van het boekenpakket voor schooljaar 2023-2024. 

Let op: de boeken voor het nieuwe schooljaar moeten pas besteld worden zodra zeker is naar welke opleiding de leerling volgend schooljaar gaat. Als u twijfelt, wacht u dan de uitslag van de rapportvergadering even af. 

Lees meer …

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Paul van der Laan-Doorn. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie zijn wij?

Als Ouderraad zijn we de schakel tussen ouders, leerlingen en de school. De leden zijn afkomstig uit verschillende beroepsgroepen, zodat we elk vanuit onze eigen professionele en maatschappelijke ervaring een bijdrage kunnen leveren. Dat doen we door betrokken te zijn bij het onderwijs op school en tegelijkertijd zo objectief mogelijk te blijven. We houden de vinger aan de pols, signaleren knelpunten en geven de schoolleiding  waar nodig feedback.

Rol

De OR (Ouderraad) heeft verschillende functies. De schoolleiding informeert de OR over (onderwijskundige) ontwikkelingen en vraag ons daarbij in mee te denken. Elke twee maanden vergadert de OR in aanwezigheid van de  directeur van Het Vlier. We bespreken knelpunten, dragen onderwerpen aan die we door ouders krijgen aangereikt en adviseren de directie van de school. Daarnaast organiseren we waar nodig eigen activiteiten die aansluiten op thema’s in de maatschappij en het onderwijs binnen Het Vlier. Ook is de OR zichtbaar op de website, op ouderavonden en open dagen.

Ouderraad en oudervereniging

Het Etty Hillesum Lyceum heeft als onderwijsorganisatie een Oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het Etty Hillesum Lyceum zijn daar automatisch lid van. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage is de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de Ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Doelstellingen

 • Ouders dichter bij de school en de schoolervaringen van hun kind brengen.
 • De ouderraad wil vanuit betrokkenheid een betrouwbare en objectieve partner zijn voor ouders, directie, leerlingen en docenten.
 • De Ouderraad is belangrijk bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school.

Aanspreekpunt

De OR is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs en de sfeer op Het Vlier betreffen. We zijn niet het eerste aanspreekpunt bij individuele problemen. Daarmee kunt u zich tot de mentor of de teamleider richten.  Wel kunnen we onderwerpen op de agenda zetten en bespreken met de directie van Het Vlier. Op die manier kan de OR bijdragen aan het vinden van de juiste oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad:

 • Karin van der Bijl
 • Judith Brasser
 • Vivian Buitendijk (voorzitter)
 • Suzanne van Gijzen
 • Bert Meendering
 • Henk van Zwam

Gerie ten Brinke, directeur (Namens Het Vlier)

Wilt u meer weten over de Ouderraad, gesprekspunten inbrengen of eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Hier vindt u de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar. 

Hier leest u meer over de profieleisen van Het Vlier 2023-2024 met betrekking tot plaatsing in een van de vier profielen voor de doorstroom van 3 havo naar 4 havo, van 3 vwo naar 4 vwo en van 4 vmbo-t naar 4 havo. De havo en vwo leerlingen die van buiten het EHL instromen op Het Vlier worden door de eigen school bevorderd. De profieleisen van Het Vlier moeten als aanvulling op deze bevordering worden gelezen.

Richtlijnen en regels social media voor leerlingen

I Inleiding

Jongeren zijn heel actief op sociale media zoals Twitter, Facebook of Google+, SnapChat, Instagram en Youtube. Sociale media maken de communicatie een stuk sneller en makkelijker. Een berichtje is zo geplaatst en je kunt er veel mensen in een korte tijd mee bereiken. Daarmee kan dus ook 'de impact' van een berichtje groot zijn. Het is goed dat je naast alle voordelen je ook bewust bent van de risico's van sociale media. Soms heeft een snel geplaatst berichtje ook onvoorziene en onbedoelde gevolgen.

Waarom deze richtlijnen?

Leerlingen ontmoeten elkaar (en docenten) op school om samen te leren en samen te werken. Om prettig samen te werken is het belangrijk om goede afspraken te hebben over hoe we met elkaar omgaan. Vanuit dat oogpunt hebben we deze richtlijnen m.b.t. sociale media opgesteld.

Waarom deze regels?

Het is belangrijk om van elkaar te weten wat we wel en wat we niet toestaan op onze school. Iedereen neemt kennis van deze regels en houdt zich eraan.

II Basisprincipes

 1. Gedraag je 'sociaal'!

Houd rekening met de gevoelens van anderen en ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Bedenk dat de berichtjes, foto's en filmpjes die je op sociale media plaatst, rechtstreeks of via via bij je medeleerlingen, je ouders, buren, docenten of wie dan ook terecht kunnen komen. Een goede toets: wat je in het echte leven niet tegen iemand durft te zeggen, plaats dat ook niet zomaar op bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook of Twitter. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via sociale media wel te doen!

 1. Soms kun je het beter persoonlijk tegen iemand zeggen

Een bericht via sociale media kan heel anders (lees: verkeerd of negatief) geïnterpreteerd worden door de ontvanger. Sommige dingen kun je beter persoonlijk tegen iemand zeggen, dan heb je meer ruimte om nog eens uit te leggen wat je precies bedoelt.

 1. Geef aan wie je bent

Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website op te richten, laat dan duidelijk blijken dat het om jouw persoonlijke mening gaat en laat weten wie je bent. Zodra je niet je eigen naam er onder durft te zetten, plaats het dan niet.

 1.     Hoe zit het met je privacy?

Wie mag er wat van je weten? Stel zelf je privacy instellingen goed in op bijvoorbeeld Facebook. Als je dat niet doet, hebben wildvreemden rechtstreeks of via via toegang tot jouw vakantiefoto's of telefoonnummer. Of kan een bericht dat je in vertrouwen op een groepsapp schrijft, overal terecht komen, inclusief die leuke foto's...

 1. Vergeet niet: internet onthoudt alles

Alles wat je online zet, blijft lang online staan en dat kun je niet meer verwijderen. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

III Do's en don'ts voor sociale media:

Do's

-          Zeg wie je bent, maar geef niet zomaar je persoonlijke gegevens aan anderen (adres, woonplaats,

telefoonnummer).

-          Gebruik je gezonde verstand en wees beleefd, toon respect voor andere culturen, religies, waarden enz.

-          Denk na voordat je iets online plaatst; reageer niet vanuit emotie.

-          Merk je dat je in een discussie zit die onplezierig wordt, houd er dan mee op, laat je niet meeslepen.

-          Sociale media zijn niet geschikt voor negatieve gesprekken, discussies of ruzies.

-          Wordt er online iets negatiefs gepost waarvan jij denkt 'dit kan echt niet', ga dan niet in discussie, maar

geef het dan door aan bijvoorbeeld  je ouders(s), je mentor of teamleider. Blijf er niet mee zitten maar

praat erover!

-          Kijk uit met wie je 'vrienden' wordt. Word geen vrienden met mensen die je niet kent.

Don'ts

-          Plaats geen berichten waar je niet je eigen naam onder durft te zetten.

-          Plaats geen foto's, filmpjes of ander materiaal zonder toestemming van de personen waar het over gaat.

-          Plaats geen berichten, foto's, filmpjes of ander materiaal waar je je voor zou schamen als bijvoorbeeld je ouders, de buren, een medeleerling of een docent het zou zien.

Kortom: Blijf nadenken over wat je doet op sociale media!

IV Regels over het gebruik van moderne communicatiemiddelen onder schooltijd

l-phones, tablets, laptops, we kennen ze allemaal, in de toekomst zullen er alleen maar meer nieuwe communicatiemiddelen bij komen. Daarom is het goed dat we afspraken maken over het gebruik hiervan onder schooltijd.

Basisprincipes

Op school gaan we ervan uit dat je met het gebruik van sociale media geen overlast voor anderen veroorzaakt en dat iedereen zich houdt aan de regels van goed fatsoen. Het gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen onder schooltijd is dus toegestaan onder de volgende voorwaarden.

 1. Gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen is alleen toegestaan in de klas als het wordt gebruikt als 'leermiddel'. De docent beslist hierover en bepaalt wanneer gebruik van het communicatiemiddel is toegestaan en met welk doel (bijvoorbeeld internet raadplegen, foto's of filmpjes maken). Bij ongeoorloofd gebruik kunnen maatregelen genomen worden.
 2. Indien je geen toestemming hebt voor gebruik van mobiele communicatiemiddelen, blijven deze in je zak of tas, zolang je nog in het lokaal en/of de lessituatie bent.
 3. Om overlast te voorkomen staat de mobiele telefoon binnen school altijd “stil”.
 4. Maak geen beeld-, film- of geluidsopnames (van anderen) zonder (hun) toestemming. En gebruik en/of verspreid geen opnames van anderen zonder hun toestemming.
 5. Het fotograferen van toetsen is niet toegestaan.

 Hier kun je de schoolgids (schooljaar 2023/2024) van onze school downloaden.