Etty in beeld

Aan het onderwijs op Het Vlier ligt een visie ten grondslag. Deze visie wordt verwoord in de onderstaande onderwijsdoelen, die zijn geformuleerd na overleg tussen schoolleiding, medewerkers, ouders en leerlingen uit de klankbordgroepen.

Het Etty Hillesum Lyceum (EHL) verzorgt algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Deventer. Dat gebeurt op Arkelstein, De Boerhaave, Het Stormink, De Marke en Het Vlier. Op onze vijf scholen bieden we leerwegen aan van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ook hebben we  bijzondere leerroutes zoals tweetalig onderwijs, Havo XL, het Ecolyceum of een leerroute geïnspireerd op vrijeschoolprincipes. Elke school heeft een eigen karakter en profiel. Samen zetten we ons in voor uitstekend en modern onderwijs voor alle leerlingen uit Deventer en omgeving. 

Het Etty Hillesum Lyceum maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens – elke mens, heel de mens en alle mensen- centraal. We zijn gericht op humanisering en de ontwikkeling van individu en school. Deze stichting verbindt 13 scholengemeenschappen door heel Nederland. Wil je meer weten over de kracht van Carmel? Kijk op www.carmel.nl voor meer informatie.  

 Wil je even binnen kijken bij de Etty scholen? Zie hier het filmpje. 

Elk jaar hebben we uitwisselingsleerlingen uit Azië, Zuid Amerika, Australië of Noord Amerika. Deze jongeren gaan de uitdaging aan.

Werken bij EHL: Alle ruimte

Elke dag met plezier naar school. Dat willen we voor onze leerlingen en natuurlijk ook voor onze collega’s. Wat is daarvoor nodig? Dat je ruimte krijgt om al jouw talenten te ontwikkelen en in te zetten. Daar zorgen wij dus voor. Voor onze leerlingen én voor al onze 500 collega’s.