Tijdens de debatlessen heb ik geleerd om te spreken in het openbaar en om mijn gedachten beter te verwoorden. Medeleerlingen die eerst niet in het openbaar durfden te spreken, bloeiden helemaal op.

Op het gymnasium heb ik geleerd kritisch naar teksten te kijken. Je krijgt veel geschiedkundige en culturele kennis mee die ook invloed heeft op onze tijd. En dat allemaal voor een lesuur extra in de week.

Onze zoon Twan heeft Asperger, een vorm van autisme. Hij is fantastisch opgevangen. Hij kreeg een aangepast rooster en er werden goede afspraken gemaakt. Daarom heeft hij nu zijn diploma!

We koppelen het profielwerkstuk niet meer aan één vak. We werken met meerdere leerlingen samen ideeën uit. Zo leer je om veel groter te denken, buiten de kaders van een bepaald vak.

We zeggen op Het Vlier niet vaak ‘nee’. We zijn open en volwassen naar elkaar. We weten wat er verwacht wordt. Is er iets aan de hand? De deur staat altijd open. Ook voor goede ideeën!