Iedere klas heeft één mentoruur per week. Onderwerpen in die les zijn onder andere planning en organisatie, talentontwikkeling, reflectie op het leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt ook regelmatig tijd besteed aan het maken van keuzes.

Met leerlingen wordt besproken hoe je keuzetijd goed in kunt zetten en hoe je een goede keuze maakt voor een vervolgopleiding. Dat laatste gebeurt aan de hand van een programma voor loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB), waarbij ook de decanen betrokken zijn.
De mentor heeft oog voor het welbevinden van de leerling én voor de resultaten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.