Open Huis Het Vlier | vrijdag 4 maart 18:00 - 20:30
Aanmelden voor deze school

Alle leerlingen met een dyslexie- of dyscalculie verklaring krijgen extra faciliteiten aangeboden die door de onderwijsinspectie zijn toegestaan voor een examenlocatie. Mogelijke faciliteiten zijn: extra tijd voor toetsen, het gebruik van een computer als schrijfgerei of het gebruik van voorleessoftware. Het Vlier maakt hiervoor gebruik van het programma Sprint.