Als een leerling persoonlijke problemen heeft, kunnen de leerlingbegeleiders daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan problemen die voortkomen uit de gezinssituatie of uit een onduidelijk toekomstperspectief. We bieden ook specifieke trainingen aan op het gebied van faalangstreductie, presenteren en examenvrees. Het gaat hierbij om kortdurende trajecten. Wanneer er langere begeleiding nodig is, zal de leerlingbegeleider in overleg met de ondersteuningscoördinator doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Ik hoorde dat ik voor Nederlands een presentatie moest gaan houden. Dat vond ik altijd erg spannend, ik werd dan super zenuwachtig en durfde eigenlijk niet voor de klas te staan. Toen ik dit met mijn mentor besprak, vertelde zij over de mogelijkheid om een training ‘Presenteren kun je leren’ te volgen. Tijdens deze training heb ik les gehad in presenteren, samen met een klein groepje andere leerlingen die presenteren voor de klas erg eng vinden. Het heeft me geholpen om mijn zenuwen onder controle te houden. Ik ben nog steeds wel zenuwachtig voor de klas als ik moet presenteren, maar ik durf nu ten minste wel!