Richtlijnen en regels social media voor leerlingen

I Inleiding

Jongeren zijn heel actief op sociale media zoals Twitter, Facebook of Google+, SnapChat, Instagram en Youtube. Sociale media maken de communicatie een stuk sneller en makkelijker. Een berichtje is zo geplaatst en je kunt er veel mensen in een korte tijd mee bereiken. Daarmee kan dus ook 'de impact' van een berichtje groot zijn. Het is goed dat je naast alle voordelen je ook bewust bent van de risico's van sociale media. Soms heeft een snel geplaatst berichtje ook onvoorziene en onbedoelde gevolgen.

Waarom deze richtlijnen?

Leerlingen ontmoeten elkaar (en docenten) op school om samen te leren en samen te werken. Om prettig samen te werken is het belangrijk om goede afspraken te hebben over hoe we met elkaar omgaan. Vanuit dat oogpunt hebben we deze richtlijnen m.b.t. sociale media opgesteld.

Waarom deze regels?

Het is belangrijk om van elkaar te weten wat we wel en wat we niet toestaan op onze school. Iedereen neemt kennis van deze regels en houdt zich eraan.

II Basisprincipes

  1. Gedraag je 'sociaal'!

Houd rekening met de gevoelens van anderen en ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Bedenk dat de berichtjes, foto's en filmpjes die je op sociale media plaatst, rechtstreeks of via via bij je medeleerlingen, je ouders, buren, docenten of wie dan ook terecht kunnen komen. Een goede toets: wat je in het echte leven niet tegen iemand durft te zeggen, plaats dat ook niet zomaar op bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook of Twitter. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via sociale media wel te doen!

  1. Soms kun je het beter persoonlijk tegen iemand zeggen

Een bericht via sociale media kan heel anders (lees: verkeerd of negatief) geïnterpreteerd worden door de ontvanger. Sommige dingen kun je beter persoonlijk tegen iemand zeggen, dan heb je meer ruimte om nog eens uit te leggen wat je precies bedoelt.

  1. Geef aan wie je bent

Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website op te richten, laat dan duidelijk blijken dat het om jouw persoonlijke mening gaat en laat weten wie je bent. Zodra je niet je eigen naam er onder durft te zetten, plaats het dan niet.

  1.     Hoe zit het met je privacy?

Wie mag er wat van je weten? Stel zelf je privacy instellingen goed in op bijvoorbeeld Facebook. Als je dat niet doet, hebben wildvreemden rechtstreeks of via via toegang tot jouw vakantiefoto's of telefoonnummer. Of kan een bericht dat je in vertrouwen op een groepsapp schrijft, overal terecht komen, inclusief die leuke foto's...

  1. Vergeet niet: internet onthoudt alles

Alles wat je online zet, blijft lang online staan en dat kun je niet meer verwijderen. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

III Do's en don'ts voor sociale media:

Do's

-          Zeg wie je bent, maar geef niet zomaar je persoonlijke gegevens aan anderen (adres, woonplaats,

telefoonnummer).

-          Gebruik je gezonde verstand en wees beleefd, toon respect voor andere culturen, religies, waarden enz.

-          Denk na voordat je iets online plaatst; reageer niet vanuit emotie.

-          Merk je dat je in een discussie zit die onplezierig wordt, houd er dan mee op, laat je niet meeslepen.

-          Sociale media zijn niet geschikt voor negatieve gesprekken, discussies of ruzies.

-          Wordt er online iets negatiefs gepost waarvan jij denkt 'dit kan echt niet', ga dan niet in discussie, maar

geef het dan door aan bijvoorbeeld  je ouders(s), je mentor of teamleider. Blijf er niet mee zitten maar

praat erover!

-          Kijk uit met wie je 'vrienden' wordt. Word geen vrienden met mensen die je niet kent.

Don'ts

-          Plaats geen berichten waar je niet je eigen naam onder durft te zetten.

-          Plaats geen foto's, filmpjes of ander materiaal zonder toestemming van de personen waar het over gaat.

-          Plaats geen berichten, foto's, filmpjes of ander materiaal waar je je voor zou schamen als bijvoorbeeld je ouders, de buren, een medeleerling of een docent het zou zien.

Kortom: Blijf nadenken over wat je doet op sociale media!

IV Regels over het gebruik van moderne communicatiemiddelen onder schooltijd

l-phones, tablets, laptops, we kennen ze allemaal, in de toekomst zullen er alleen maar meer nieuwe communicatiemiddelen bij komen. Daarom is het goed dat we afspraken maken over het gebruik hiervan onder schooltijd.

Basisprincipes

Op school gaan we ervan uit dat je met het gebruik van sociale media geen overlast voor anderen veroorzaakt en dat iedereen zich houdt aan de regels van goed fatsoen. Het gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen onder schooltijd is dus toegestaan onder de volgende voorwaarden.

  1. Gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen is alleen toegestaan in de klas als het wordt gebruikt als 'leermiddel'. De docent beslist hierover en bepaalt wanneer gebruik van het communicatiemiddel is toegestaan en met welk doel (bijvoorbeeld internet raadplegen, foto's of filmpjes maken). Bij ongeoorloofd gebruik kunnen maatregelen genomen worden.
  2. Indien je geen toestemming hebt voor gebruik van mobiele communicatiemiddelen, blijven deze in je zak of tas, zolang je nog in het lokaal en/of de lessituatie bent.
  3. Om overlast te voorkomen staat de mobiele telefoon binnen school altijd “stil”.
  4. Maak geen beeld-, film- of geluidsopnames (van anderen) zonder (hun) toestemming. En gebruik en/of verspreid geen opnames van anderen zonder hun toestemming.
  5. Het fotograferen van toetsen is niet toegestaan.