Voor leerlingen met (complexe) gedrags-, psychische of leerproblemen is er het Expertisepunt (EP). De medewerkers van het EP helpen de leerling om zo goed mogelijk op school te blijven presteren.

Ze doen dit aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De medewerkers van het EP ondersteunen daarnaast mentoren en docenten om de begeleiding en lessen aan te passen aan de behoeften van de leerling. Leerlingen die gebruik maken van het Expertisepunt volgen zoveel mogelijk hun reguliere lessen en gaan naar het Expertisepunt voor de extra begeleiding die met de leerling en de ouders is afgesproken.

Vorig jaar zat ik in een Expertisepunt op een van de onderbouwscholen. Ik vond het spannend om naar Het Vlier te gaan. Ik mocht voor de zomervakantie samen met mijn begeleider en een paar andere derdejaars op het Expertisepunt van Het Vlier gaan kijken. Ik kon toen zeggen wat voor mij belangrijk is en wat ik nodig heb. Dat gesprek voelde goed en daardoor is de stap naar Het Vlier voor mij een stuk makkelijker geworden.