Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden als gevolg van een verhuizing of andere situatie, voor leerjaar 2, 3, 4, 5, of 6 dan staat vanaf 12 februari 2024 deze link naar de aanmelding voor u open. U ondertekent de aanmelding van uw kind met uw handtekening digitaal.

Als uw zoon of dochter vanuit een van onze eigen EHL scholen; Het Stormink, de Boerhaave, De Marke of Het Corberic overstapt naar de bovenbouw havo/vwo op Het Vlier, hoeft u via deze link geen nieuwe aanmelding te doen.

Heeft u vragen?  

Neem contact op met de schooladministratie van de school waar uw kind voor kiest.

Arkelstein: 0570 504 600
De Boerhaave: 0570 504 640
Het Stormink: 0570 504 660
De Marke Zuid: 0570 504 680
De Marke Noord: 0570 504 680
Leerroute Het Corberic (vrijeschoolonderwijs):  0570 504 680
Het Vlier: 0570 504 620 (keuzeformulier havo bovenbouw, keuzeformulier atheneum, keuzeformulier gymnasium, keuzeformulier 4 mavo naar 4 havo)

Dank voor uw aanmelding!

Brochures

Hier kunt u de brochure van onze school downloaden.

Brochures

Onderwijs

Het Vlier wil een gezonde omgeving aan de leerlingen bieden. Om deze reden werken we op onze school volgens Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Wij maken van de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

1.            Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
2.            Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
3.            Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Naast onze Gezonde Schoolkantine is een watertappunt geplaatst waar leerlingen elk moment van de dag hun flesje of bekertje kunnen (her)vullen.

Onze ambitie

De afgelopen jaren heeft Het Vlier in samenwerking met de cateraar hard gewerkt aan een gezonde schoolkantine. Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes en we bieden groente én fruit aan. De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen om een betere keuze te maken. Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen door middel van de Kantinescan van het Voedingscentrum.

Boeken bestellen 2023-2024

In verband met een nieuwe aanbesteding Leermiddelen krijgen we vanaf volgend schooljaar 2023-2024 te maken met een andere leermiddelenleverancier: OsingadeJong Educatieve diensten. 

De leerling ontvangt aan het einde van het schooljaar2022-2023 een mail van OsingadeJong met daarin alle informatie over het bestellen van het boekenpakket voor schooljaar 2023-2024. 

Let op: de boeken voor het nieuwe schooljaar moeten pas besteld worden zodra zeker is naar welke opleiding de leerling volgend schooljaar gaat. Als u twijfelt, wacht u dan de uitslag van de rapportvergadering even af. 

De boeken die dit schooljaar (2022-2023) in gebruik zijn en moeten worden ingeleverd, worden nog ingenomen door de firma Iddink op donderdag 20 en vrijdag 21 juli aanstaande. Iddink stuurt u en/of de leerling hierover een bericht per mail.

Mocht jouw klas op een tijdstip gepland staan waarop je een herkansing maakt, dan kun je je boeken daarna inleveren. Boeken die je niet hoeft in te leveren kun je het best bewaren voor de rest van de opleiding omdat ze dan nog gebruikt wordt. 

Voor meer informatie over het boeken bestellen kunt u contact opnemen via de klantenservice van OsingadeJong: 0515 - 580081 (meer info, klik hier)

 

 

Jaarplanning schooljaar 2023-2024 Het Vlier

Klik hier om de jaarplanning te openen.

 

 

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Paul van der Laan-Doorn. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie zijn wij?

Als Ouderraad zijn we de schakel tussen ouders, leerlingen en de school. De leden zijn afkomstig uit verschillende beroepsgroepen, zodat we elk vanuit onze eigen professionele en maatschappelijke ervaring een bijdrage kunnen leveren. Dat doen we door betrokken te zijn bij het onderwijs op school en tegelijkertijd zo objectief mogelijk te blijven. We houden de vinger aan de pols, signaleren knelpunten en geven de schoolleiding  waar nodig feedback.

Rol

De OR (Ouderraad) heeft verschillende functies. De schoolleiding informeert de OR over (onderwijskundige) ontwikkelingen en vraag ons daarbij in mee te denken. Elke twee maanden vergadert de OR in aanwezigheid van de  directeur van Het Vlier. We bespreken knelpunten, dragen onderwerpen aan die we door ouders krijgen aangereikt en adviseren de directie van de school. Daarnaast organiseren we waar nodig eigen activiteiten die aansluiten op thema’s in de maatschappij en het onderwijs binnen Het Vlier. Ook is de OR zichtbaar op de website, op ouderavonden en open dagen.

Ouderraad en oudervereniging

Het Etty Hillesum Lyceum heeft als onderwijsorganisatie een Oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het Etty Hillesum Lyceum zijn daar automatisch lid van. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage is de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de Ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Doelstellingen

 • Ouders dichter bij de school en de schoolervaringen van hun kind brengen.
 • De ouderraad wil vanuit betrokkenheid een betrouwbare en objectieve partner zijn voor ouders, directie, leerlingen en docenten.
 • De Ouderraad is belangrijk bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school.

Aanspreekpunt

De OR is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs en de sfeer op Het Vlier betreffen. We zijn niet het eerste aanspreekpunt bij individuele problemen. Daarmee kunt u zich tot de mentor of de teamleider richten.  Wel kunnen we onderwerpen op de agenda zetten en bespreken met de directie van Het Vlier. Op die manier kan de OR bijdragen aan het vinden van de juiste oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad:

 • Karin van der Bijl
 • Judith Brasser
 • Vivian Buitendijk (voorzitter)
 • Suzanne van Gijzen
 • Bert Meendering
 • Henk van Zwam

Gerie ten Brinke, directeur (Namens Het Vlier)

Wilt u meer weten over de Ouderraad, gesprekspunten inbrengen of eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Hier vindt u de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar. 

Hier leest u meer over de profieleisen van Het Vlier 2023-2024 met betrekking tot plaatsing in een van de vier profielen voor de doorstroom van 3 havo naar 4 havo, van 3 vwo naar 4 vwo en van 4 vmbo-t naar 4 havo. De havo en vwo leerlingen die van buiten het EHL instromen op Het Vlier worden door de eigen school bevorderd. De profieleisen van Het Vlier moeten als aanvulling op deze bevordering worden gelezen.

Richtlijnen en regels social media voor leerlingen

I Inleiding

Jongeren zijn heel actief op sociale media zoals Twitter, Facebook of Google+, SnapChat, Instagram en Youtube. Sociale media maken de communicatie een stuk sneller en makkelijker. Een berichtje is zo geplaatst en je kunt er veel mensen in een korte tijd mee bereiken. Daarmee kan dus ook 'de impact' van een berichtje groot zijn. Het is goed dat je naast alle voordelen je ook bewust bent van de risico's van sociale media. Soms heeft een snel geplaatst berichtje ook onvoorziene en onbedoelde gevolgen.

Waarom deze richtlijnen?

Leerlingen ontmoeten elkaar (en docenten) op school om samen te leren en samen te werken. Om prettig samen te werken is het belangrijk om goede afspraken te hebben over hoe we met elkaar omgaan. Vanuit dat oogpunt hebben we deze richtlijnen m.b.t. sociale media opgesteld.

Waarom deze regels?

Het is belangrijk om van elkaar te weten wat we wel en wat we niet toestaan op onze school. Iedereen neemt kennis van deze regels en houdt zich eraan.

II Basisprincipes

 1. Gedraag je 'sociaal'!

Houd rekening met de gevoelens van anderen en ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Bedenk dat de berichtjes, foto's en filmpjes die je op sociale media plaatst, rechtstreeks of via via bij je medeleerlingen, je ouders, buren, docenten of wie dan ook terecht kunnen komen. Een goede toets: wat je in het echte leven niet tegen iemand durft te zeggen, plaats dat ook niet zomaar op bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook of Twitter. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via sociale media wel te doen!

 1. Soms kun je het beter persoonlijk tegen iemand zeggen

Een bericht via sociale media kan heel anders (lees: verkeerd of negatief) geïnterpreteerd worden door de ontvanger. Sommige dingen kun je beter persoonlijk tegen iemand zeggen, dan heb je meer ruimte om nog eens uit te leggen wat je precies bedoelt.

 1. Geef aan wie je bent

Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website op te richten, laat dan duidelijk blijken dat het om jouw persoonlijke mening gaat en laat weten wie je bent. Zodra je niet je eigen naam er onder durft te zetten, plaats het dan niet.

 1.     Hoe zit het met je privacy?

Wie mag er wat van je weten? Stel zelf je privacy instellingen goed in op bijvoorbeeld Facebook. Als je dat niet doet, hebben wildvreemden rechtstreeks of via via toegang tot jouw vakantiefoto's of telefoonnummer. Of kan een bericht dat je in vertrouwen op een groepsapp schrijft, overal terecht komen, inclusief die leuke foto's...

 1. Vergeet niet: internet onthoudt alles

Alles wat je online zet, blijft lang online staan en dat kun je niet meer verwijderen. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

III Do's en don'ts voor sociale media:

Do's

-          Zeg wie je bent, maar geef niet zomaar je persoonlijke gegevens aan anderen (adres, woonplaats,

telefoonnummer).

-          Gebruik je gezonde verstand en wees beleefd, toon respect voor andere culturen, religies, waarden enz.

-          Denk na voordat je iets online plaatst; reageer niet vanuit emotie.

-          Merk je dat je in een discussie zit die onplezierig wordt, houd er dan mee op, laat je niet meeslepen.

-          Sociale media zijn niet geschikt voor negatieve gesprekken, discussies of ruzies.

-          Wordt er online iets negatiefs gepost waarvan jij denkt 'dit kan echt niet', ga dan niet in discussie, maar

geef het dan door aan bijvoorbeeld  je ouders(s), je mentor of teamleider. Blijf er niet mee zitten maar

praat erover!

-          Kijk uit met wie je 'vrienden' wordt. Word geen vrienden met mensen die je niet kent.

Don'ts

-          Plaats geen berichten waar je niet je eigen naam onder durft te zetten.

-          Plaats geen foto's, filmpjes of ander materiaal zonder toestemming van de personen waar het over gaat.

-          Plaats geen berichten, foto's, filmpjes of ander materiaal waar je je voor zou schamen als bijvoorbeeld je ouders, de buren, een medeleerling of een docent het zou zien.

Kortom: Blijf nadenken over wat je doet op sociale media!

IV Regels over het gebruik van moderne communicatiemiddelen onder schooltijd

l-phones, tablets, laptops, we kennen ze allemaal, in de toekomst zullen er alleen maar meer nieuwe communicatiemiddelen bij komen. Daarom is het goed dat we afspraken maken over het gebruik hiervan onder schooltijd.

Basisprincipes

Op school gaan we ervan uit dat je met het gebruik van sociale media geen overlast voor anderen veroorzaakt en dat iedereen zich houdt aan de regels van goed fatsoen. Het gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen onder schooltijd is dus toegestaan onder de volgende voorwaarden.

 1. Gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen is alleen toegestaan in de klas als het wordt gebruikt als 'leermiddel'. De docent beslist hierover en bepaalt wanneer gebruik van het communicatiemiddel is toegestaan en met welk doel (bijvoorbeeld internet raadplegen, foto's of filmpjes maken). Bij ongeoorloofd gebruik kunnen maatregelen genomen worden.
 2. Indien je geen toestemming hebt voor gebruik van mobiele communicatiemiddelen, blijven deze in je zak of tas, zolang je nog in het lokaal en/of de lessituatie bent.
 3. Om overlast te voorkomen staat de mobiele telefoon binnen school altijd “stil”.
 4. Maak geen beeld-, film- of geluidsopnames (van anderen) zonder (hun) toestemming. En gebruik en/of verspreid geen opnames van anderen zonder hun toestemming.
 5. Het fotograferen van toetsen is niet toegestaan.

 Hier kun je de schoolgids (schooljaar 2023/2024) van onze school downloaden.

 

KWT informatie

 

Klik hier voor de handleiding (er zal een filmpje openen)

Vakantie/verlof/ziek

Lessentabel

 

havo

 

vwo

1e uur

08. 15 - 09.05

1e uur

08.15 - 09.05

2e uur

09.05 - 09.55

2e uur

09.05 - 09.55

 Pauze  Pauze Pauze Pauze

3e uur

10.15 - 11.05

 3e uur

 10.15 - 11.05

4e uur

11.05 - 11.55

4e uur

11.05 - 11.55

Pauze Pauze Pauze Pauze

5e uur

12.25 - 13.15

 5e uur

 12.25 - 13.15

6e uur

13.15 - 14.05

6e uur

13.15 - 14.05

Pauze Pauze Pauze Pauze

7e uur

14.25 - 15.15

7e uur

14.25 - 15.15

8e uur

9e uur

15.15 - 16.05

16.05 - 16.55

8e uur

9e uur

15.15 - 16.05

16.05 - 16.55

Vakantierooster 2024-2025

 

   2024

 • Goede Vrijdag
       29 maart 2024 (vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag 
       1 april 2024 (leerlingen en personeel vrij) 
 • Meivakantie
      29 april t/m 10 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag
       20 mei 2024
 • Zomervakantie
      22 juli t/m 30 augustus 2024
 • Herfstvakantie
       
  28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

   2025

 • Kerstvakantie
       23 december t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie
      17 februari t/m 21 februari 2025
 • Goede Vrijdag
       18 april 2025 (geen vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag 
      21 april 2025 (leerlingen en personeel vrij) 
 • Meivakantie
      21 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaartsweekend
      donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag
       9 juni 2025
 • Zomervakantie
      14 juli t/m 22 augustus 2025

Verlof voor een bezoek aan de tandarts, huisarts, orthodontist, specialist of psycholoog etc.
Dit kan telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie voorafgaand aan de afspraak. Of door de leerling zelf voorafgaand aan de afspraak bij de meldkamer waarbij een afsprakenkaart én een briefje van één van de ouders/verzorgers verplicht is.

Verlof voor theorie- of praktijkexamen scooter/auto
Dit kan telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie voorafgaand aan het examen. Of door de leerling zelf voordat het examen plaatsvindt bij de meldkamer waarbij een afschrift van de uitnodiging met daarop de datum en tijd verplicht is. Belangrijk om te weten is dat er voor een examen maximaal 3 uur verlof wordt toegekend. Er wordt geen verlof gegeven voor extra lessen voorafgaand aan het examen.

Bijzonder verlof of verlof voor bruiloft, crematie of begrafenis
Dit kan persoonlijk door de leerling bij de teamleider mét een schriftelijk verzoek van een ouder/verzorger. Voor een dag verlof voor bruiloft, crematie of begrafenis kan dit ook telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie aangevraagd worden.

Verlof voor studievoorlichtingen en open dagen HBO of universiteit
Dit kan persoonlijk door de leerling bij de decanenassistente aangevraagd worden bij voorkeur één week voorafgaand aan de voorlichting of de open dag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mevrouw Geertman is aanwezig op maandag en dinsdag (09.00-13.00 uur) en donderdag (09.00-16.00 uur). 

Luxeverlof
Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling (klik hier voor aanvraagformulier bijzonder verlof). Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag, zie hiervoor deze informatie

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Als een leerling ziek is, dient hij/zij telefonisch tussen 8 en 9 uur door een ouder/verzorger te worden afgemeld bij de administratie van de school. Een meerderjarige leerling mag dit zelf doen. Er kan incidenteel gevraagd worden naar bevestiging van de ziekmelding door de ouder(s)/verzorger(s).

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij wordt aangegeven dat het langer duurt. Dan wordt de leerling in overleg meerdere dagen ziek gemeld en wordt er afgesproken wanneer er weer gebeld wordt. Dit laatste geldt niet voor een ziekmelding tijdens een toetsweek. De leerling dient dan elke ochtend telefonisch ziek gemeld te worden waarbij wordt doorgegeven welke toetsen er gemist worden. Indien een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, dient hij zich persoonlijk af te melden bij de receptie of (in tweede instantie) de administratie. Tijdens een toetsweek moet dit persoonlijk bij de teamleider gebeuren. Het is niet toegestaan de school te verlaten zonder persoonlijke afmelding. Thuisgekomen worden ouders/verzorgers direct op de hoogte gesteld en wordt de ziekmelding zo spoedig mogelijk telefonisch door hen bevestigd. Daarmee is de ziekmelding voor die dag afgehandeld.

Als de leerling de volgende dag nog ziek is, dient hij/zij tussen 8 en 9 uur de volgende ochtend weer telefonisch afgemeld te worden, tenzij de dag ervoor anders afgesproken. Indien een ziekmelding van een leerling niet binnen een of twee dagen door een ouder telefonisch bevestigd wordt, geldt de afwezigheid als illegaal verzuim. De school hanteert deze procedure om er zeker van te zijn dat ouders het eens zijn met de afmelding en de reden daarvan.

Protocollen

Wij hebben een reglement voor social media gebruik in school, in de lessen en onderling met elkaar. Wij stimuleren om zowel in de klas, als thuis te praten over wat acceptabel is op het gebied van social media, en wat niet. De afspraken in dit reglement gelden voor alle leerlingen van Stichting Carmel scholen.  Zij gaan over gebruik van social media op mobiele telefoons en andere devices.

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Binnen Het Vlier vinden we de communicatie met ouders zeer belangrijk. Op een school met jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar lopen ongetwijfeld soms zaken mis. Wij waarderen het wanneer ouders hierover contact opnemen. Meestal zal dat met de mentor gebeuren maar in sommige gevallen kan dat ook met de decaan of de teamleider het geval zijn. In de schoolgids vindt u de telefoonnummers van de medewerkers en het e-mailadres van de school. Andersom voelt de school regelmatig de behoefte om ouders te informeren of te bevragen. We onderhouden binnen Het Vlier op een aantal manieren contacten met ouders.

Website:
Op de Website vindt u allerlei informatie die voor ouders van belang is. Dat zijn documenten en regelingen die van kracht zijn binnen een examenlocatie maar het betreft ook informatie over actuele zaken die spelen binnen of buiten Het Vlier.
Brieven die aan grotere groepen ouders en/of leerlingen worden verstuurd komen ook op de website.

SOMtoday:
Ouders kunnen via SOMtoday de prestaties van hun kind volgen. De meest recente cijfers zijn hier te vinden. De school geeft vanaf het schooljaar 2011-2012 geen tussentijdse rapporten meer mee aan haar leerlingen. Leerlingen en ouders kunnen na afloop van een toetsperiode via SOMtoday de cijferlijst inzien. Leerlingen krijgen wel een overgangsrapport mee naar huis. SOMtoday geeft u ook inzicht in de eventuele absentie van uw kind in de lessen.
Indien u vragen hebt over ouderportaal stuurt u dan een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (Welke gegevens u ziet bij uw kind kan per vestiging verschillen)

Ouderavonden:
Voor elk leerjaar wordt in het begin van het schooljaar een algemene voorlichtingsavond gehouden. Deze avonden zijn speciaal voor ouders bedoeld met uitzondering van 5 havo en 6 vwo waar de informatie met name op de examenkandidaten gericht is. Ook hier zijn ouders overigens van harte welkom. Tijdens de ouderavond maakt u (hernieuwd) kennis met de mentor van uw kind en er wordt veel informatie gegeven over de gang van zaken tijdens een leerjaar.
Twee maal per jaar wordt er voor ouders met kinderen in het 4e leerjaar en 5vwo een avond gehouden met zogenaamde 'tienminutengesprekken'. Voor 5havo is dat één keer. Op deze avonden kunt u drie docenten kort, persoonlijk spreken over de vorderingen van uw kind.

Nieuwsbrief:
Drie keer per schooljaar ontvangt u via het door u opgegeven e-mailadres de Nieuwsbrief van Het Vlier.

Brieven:
Een aantal malen per schooljaar versturen we brieven aan ouders over actuele zaken binnen Het Vlier. Indien deze brieven aan grotere groepen ouders en leerlingen gericht zijn worden de brieven digitaal naar uw e-mailadres verstuurd. Het is van belang dat de school uw juiste e-mailadres heeft!
Digitaal verstuurde brieven zijn ook in te zien op de administratie van Het Vlier. Indien gewenst kan hier een hard copy brief opgehaald worden.

Ouderraad:
Het Vlier kent een actieve en deskundige ouderraad die regelmatig overleg voert met de schoolleiding van Het Vlier. De ouderraad volgt Het Vlier kritisch. Er is een prima relatie tussen schoolleiding en ouderraad met wederzijds respect.
De ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.
De ouderraad kan regelmatig versterking gebruiken.

Enquêtes:
In het kader van de kwaliteitszorg worden ouders jaarlijks verzocht deel te nemen aan enquêtes. Wij hopen dat u op die manier een bijdrage wilt leveren aan een verdere versterking van het onderwijs op Het Vlier.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

Voor ongevallen of schadegevallen op school of tijdens schooluren zijn er verschillende verzekeringen afgesloten. Zo is er een schoolongevallenverzekering, die van toepassing is op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks komen en gaan naar school.

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering, die van kracht is tijdens al die reizen, kampen en excursies die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. Ook is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade geleden door derden. Meer informatie over de verzekeringen vindt u in de schoolgids.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in het antipestprotocol.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Het Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast staan er protocollen in het plan, waarin is opgenomen hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan kan ter inzage worden opgevraagd bij het directiesecretariaat. Voor medewerkers van Etty Hillesum Lyceum is het plan te vinden op SharePoint. 

Bij (herhaaldelijk) wangedrag kan een leerling door de schooldirecteur worden geschorst. De periode van schorsing is hoogstens één week. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van redenen door de schooldirecteur aan de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de voorzitter van de Centrale Directie besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na  overleg met de inspecteur van OCW. Als het besluit tot definitieve verwijdering is genomen, kunnen de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Contactgegevens Stichting Carmelcollege
Postbus 864, 7550 AW Hengelo
Drienerparkweg 16,
7552 EB Hengelo
074 - 245 55 55
info@carmel.nl

Hoe gaat het Vlier om met uitbesteding van leerlingen aan het VaVo?

Vanzelfsprekend hopen wij dat al onze leerlingen zullen slagen en een mooie toekomst zullen krijgen op het hbo, de universiteit of in 5 vwo. Als je voor de eerste keer gezakt bent, mag je het jaar daarop terugkomen in 5H of 6V en nog een keer proberen je diploma te behalen. Dat gaat vrijwel altijd goed. Dat geldt voor leerlingen die nog geen 18 jaar zijn en voor 18+-leerlingen. Leerlingen die al 18 jaar zijn, kunnen er ook voor kiezen volwassenenonderwijs te gaan volgen (VaVo). Zij worden niet uitbesteed en regelen  de aanmelding zelf. Zij worden daarna op Het Vlier uitgeschreven. Leerlingen die nog geen 18 jaar zijn, komen in principe terug op Het Vlier.