Etty in beeld

Aanmelden

Als uw kind in leerjaar 4 of hoger instroomt bij Het Vlier of één van onze andere scholen, bijvoorbeeld door

 • overstap vanuit een andere school in de stad of regio, of
 • verhuizing naar Deventer

Dan gebruikt u deze link om uw zoon of dochter aan te melden. Als u vragen heeft, bel gerust met ons (Het Vlier 0570-504620).

Onderwijs

Roosterwijzigingen

Mededelingen

Beide links worden het best weergegeven in een webbrowser (helaas op dit moment niet via de app)

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 april

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 26

Nieuwsbrief 27

Nieuwsbrief 28

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 maart

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 24

Nieuwsbrief 25

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 februari

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 20

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 januari

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 17

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 december

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 13

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 november

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 10

(Informatie)brieven

-

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 oktober

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 7

Beslisboom 12 jaar en ouder

(Informatie)brieven

Brief mondkapjes

Informatiebrief over ventilatie scholen

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 september

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 4

(Informatie)brieven

Brief interne bijlespool

Brieven en informatie - schooljaar 2020-2021 augustus

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

(Informatie)brieven

Informatie - TopTutors

Informatie - inschrijvingen reizen en uitwisselingen schooljaar 2020-2021

Brief mindfulness

Brief introductie 4H

Brief introductie 5H

Brief introductie 4V

Brief introductie 5V

Brief introductie 6V

Brieven en informatie - schooljaar 2019-2020 juli

Brief The Rent Company

 

Boeken bestellen 2020-2021

Uw kind heeft van school een lijst gekregen welke boeken en leermiddelen er nodig zijn voor komend schooljaar.
Bestellen van gratis boeken en leermiddelen gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv

Iddink Voortgezet Onderwijs bv werkt met schoolcodes, want hier bestellen veel scholen uit het hele land. U kunt uw boeken bestellen via www.iddink.nl/bestellen
Bestel: vóór maandag 6 juli 2020

De schoolcodes voor Het Vlier is: HGQ8VJDV

Bestelinformatie Iddink 2020

Hier kunt u de brochures van onze school downloaden.

Brochures

 

Schooljaar 2020-2021

Jaarplanning

 

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Breden. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden van de Ouderraad van Het Vlier vertegenwoordigen de ouders. Het doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school. De ouderraad is enerzijds spreekbuis van de ouders naar de directie en anderzijds licht de directie het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken toe. Zodoende fungeert de ouderraad als klankbord voor de directie van het Vlier. Verder is de ouderraad verantwoordelijk voor de organisatie van de thema-avond  voor ouders (meestal in januari) met een jaarlijks wisselend actueel thema.

Ook beheert de ouderraad een deel van de ouderbijdrages. Vaak worden speciale, onvoorziene, of buiten de begroting vallende investeringen door de ouderraad (mede) gefinancierd.. De voorwaarde voor dergelijke financieringen zijn dat het gehele Vlier van een dergelijke financiering dient te profiteren. Voorbeelden hiervan zijn: de klimwand in de gymnastiekzaal en een nieuwe geluidsinstallatie en de zonnewijzer op het schoolplein en camera en verlichting tbv musicals/presentaties.

Leden Oudervereniging 2020-2021

Functie
Naam

Penningmeester

 Joris Bökkerink

Leden ouderraad

 

Ewout Boter

Mirjam Hoorn

Mariska Kooij

Miranda Straver

 

 

Voorzitter

Sigrid Schinkel

Secretaris

 

 

Namens Het Vlier

Gerie ten Brinke, directeur

   
Mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mochten u interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad van Het Vlier dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via het bovenstaand mailadres.

 

 Vergaderdata 2020-2021

 28 september  19.30 uur
 23 november  19.30 uur
 18 januari  19.30 uur
 15 maart  19.30 uur
 10 mei  19.30 uur
 1 februari (thema avond)  19.30 uur
   

 

Verslagen vergaderingen 2020-2021

Verslag vergadering 28 september 2020

Verslag vergadering 23 november 2020

Overige verslagen

Opbrengsten enquête leren op afstand

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Richtlijnen en regels social media voor leerlingen

I Inleiding

Jongeren zijn heel actief op sociale media zoals Twitter, Facebook of Google+, SnapChat, Instagram en Youtube. Sociale media maken de communicatie een stuk sneller en makkelijker. Een berichtje is zo geplaatst en je kunt er veel mensen in een korte tijd mee bereiken. Daarmee kan dus ook 'de impact' van een berichtje groot zijn. Het is goed dat je naast alle voordelen je ook bewust bent van de risico's van sociale media. Soms heeft een snel geplaatst berichtje ook onvoorziene en onbedoelde gevolgen.

Waarom deze richtlijnen?

Leerlingen ontmoeten elkaar (en docenten) op school om samen te leren en samen te werken. Om prettig samen te werken is het belangrijk om goede afspraken te hebben over hoe we met elkaar omgaan. Vanuit dat oogpunt hebben we deze richtlijnen m.b.t. sociale media opgesteld.

Waarom deze regels?

Het is belangrijk om van elkaar te weten wat we wel en wat we niet toestaan op onze school. Iedereen neemt kennis van deze regels en houdt zich eraan.

II Basisprincipes

 1. Gedraag je 'sociaal'!

Houd rekening met de gevoelens van anderen en ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Bedenk dat de berichtjes, foto's en filmpjes die je op sociale media plaatst, rechtstreeks of via via bij je medeleerlingen, je ouders, buren, docenten of wie dan ook terecht kunnen komen. Een goede toets: wat je in het echte leven niet tegen iemand durft te zeggen, plaats dat ook niet zomaar op bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook of Twitter. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via sociale media wel te doen!

 1. Soms kun je het beter persoonlijk tegen iemand zeggen

Een bericht via sociale media kan heel anders (lees: verkeerd of negatief) geïnterpreteerd worden door de ontvanger. Sommige dingen kun je beter persoonlijk tegen iemand zeggen, dan heb je meer ruimte om nog eens uit te leggen wat je precies bedoelt.

 1. Geef aan wie je bent

Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website op te richten, laat dan duidelijk blijken dat het om jouw persoonlijke mening gaat en laat weten wie je bent. Zodra je niet je eigen naam er onder durft te zetten, plaats het dan niet.

 1.     Hoe zit het met je privacy?

Wie mag er wat van je weten? Stel zelf je privacy instellingen goed in op bijvoorbeeld Facebook. Als je dat niet doet, hebben wildvreemden rechtstreeks of via via toegang tot jouw vakantiefoto's of telefoonnummer. Of kan een bericht dat je in vertrouwen op een groepsapp schrijft, overal terecht komen, inclusief die leuke foto's...

 1. Vergeet niet: internet onthoudt alles

Alles wat je online zet, blijft lang online staan en dat kun je niet meer verwijderen. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

III Do's en don'ts voor sociale media:

Do's

-          Zeg wie je bent, maar geef niet zomaar je persoonlijke gegevens aan anderen (adres, woonplaats,

telefoonnummer).

-          Gebruik je gezonde verstand en wees beleefd, toon respect voor andere culturen, religies, waarden enz.

-          Denk na voordat je iets online plaatst; reageer niet vanuit emotie.

-          Merk je dat je in een discussie zit die onplezierig wordt, houd er dan mee op, laat je niet meeslepen.

-          Sociale media zijn niet geschikt voor negatieve gesprekken, discussies of ruzies.

-          Wordt er online iets negatiefs gepost waarvan jij denkt 'dit kan echt niet', ga dan niet in discussie, maar

geef het dan door aan bijvoorbeeld  je ouders(s), je mentor of teamleider. Blijf er niet mee zitten maar

praat erover!

-          Kijk uit met wie je 'vrienden' wordt. Word geen vrienden met mensen die je niet kent.

Don'ts

-          Plaats geen berichten waar je niet je eigen naam onder durft te zetten.

-          Plaats geen foto's, filmpjes of ander materiaal zonder toestemming van de personen waar het over gaat.

-          Plaats geen berichten, foto's, filmpjes of ander materiaal waar je je voor zou schamen als bijvoorbeeld je ouders, de buren, een medeleerling of een docent het zou zien.

Kortom: Blijf nadenken over wat je doet op sociale media!

IV Regels over het gebruik van moderne communicatiemiddelen onder schooltijd

l-phones, tablets, laptops, we kennen ze allemaal, in de toekomst zullen er alleen maar meer nieuwe communicatiemiddelen bij komen. Daarom is het goed dat we afspraken maken over het gebruik hiervan onder schooltijd.

Basisprincipes

Op school gaan we ervan uit dat je met het gebruik van sociale media geen overlast voor anderen veroorzaakt en dat iedereen zich houdt aan de regels van goed fatsoen. Het gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen onder schooltijd is dus toegestaan onder de volgende voorwaarden.

 1. Gebruik van moderne mobiele communicatiemiddelen is alleen toegestaan in de klas als het wordt gebruikt als 'leermiddel'. De docent beslist hierover en bepaalt wanneer gebruik van het communicatiemiddel is toegestaan en met welk doel (bijvoorbeeld internet raadplegen, foto's of filmpjes maken). Bij ongeoorloofd gebruik kunnen maatregelen genomen worden.
 2. Indien je geen toestemming hebt voor gebruik van mobiele communicatiemiddelen, blijven deze in je zak of tas, zolang je nog in het lokaal en/of de lessituatie bent.
 3. Om overlast te voorkomen staat de mobiele telefoon binnen school altijd “stil”.
 4. Maak geen beeld-, film- of geluidsopnames (van anderen) zonder (hun) toestemming. En gebruik en/of verspreid geen opnames van anderen zonder hun toestemming.
 5. Het fotograferen van toetsen is niet toegestaan.

 Hier kun je de schoolgids (schooljaar 2020/2021) van onze school downloaden.

 

Op Het Vlier hebben wij een uitgebreid aanbod aan reizen en uitwisselingen. Leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO kunnen zich hiervoor aanmelden. In de brochure is alle informatie te lezen over de bestemmingen van dit schooljaar. Ook is daarin de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure beschreven. Het is belangrijk e.e.a. goed door te lezen.

De indeling van de leerlingen bij de reizen en uitwisselingen is te vinden op Its Learning. Leerlingen zijn ingedeeld op basis van de door hen opgegeven keuzes en de beschikbare plaatsen.
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via de mail van de administratie van Het Vlier een nota om het verschuldigde bedrag te voldoen. Alle praktische informatie over de reis wordt verstrekt door de begeleidende docenten. Op het overzicht met de indeling zijn ook de namen van de begeleidende docenten te vinden.

LET OP: NIEUWE BESTEMMING:

In plaats van de reis naar Istanbul bieden we dit jaar een reis door Andalusië (Spanje) aan. Je kunt informatie in de brochure met bestemmingen vinden en een NIEUWE versie van het inschrijfformulier downloaden. 

Vul het formulier in, zet er de benodigde handtekeningen op en lever het uiterlijk vrijdag a.s. 18 oktober voor 16.00 uur in!

 • Wie moet een nieuw inschrijfformulier inleveren? Alle leerlingen, die Istanbul als 1 van de keuzes hebben ingevuld.
 • Wie mag een nieuw inschrijfformulier inleveren? Leerlingen, die hun keuze(s) willen veranderen (vermeld wel dat je al een formulier hebt ingeleverd).
 • Wie levert natuurlijk ook een inschrijfformulier in? Leerlingen die zich niet hadden aangemeld.

Deadline: 18 oktober 2019 (brievenbus van de administratie)

Brochure algemene informatie

Brochure overzicht bestemmingen 

Inschrijfformulier 

Nieuwsupdate: Deelnemers aan reizen en uitwisselingen ondertekenen formulier met gedragsregels

De begeleiders van de reizen en uitwisselingen delen aan de leerlingen een formulier met gedragsregels uit. Dit formulier moet zowel door de deelnemer als door (1 van) de ouder(s) ondertekend worden. Voor aanvang van de reis of uitwisseling hebben de begeleiders van elke deelnemer een ondertekend formulier ontvangen, anders kan de betreffende leerling niet mee op reis.

Wij vragen ouders vriendelijk om het formulier samen met zoon of dochter goed door te lezen en de inhoud voor vertrek nog eens te bespreken.

Vakantie/verlof/ziek

Lessentabel

 

havo

 

vwo

1e uur

08. 15 - 09.05

1e uur

08.15 - 09.05

2e uur

09.05 - 09.55

2e uur

09.05 - 09.55

 

Pauze (20 min)

3e uur

09.55 - 10.45

3e uur

10.15 - 11.05

 

Pauze (20 min)

4e uur

11.05 - 11.55

4e uur

11.05 - 11.55

 

Pauze (30 min)

5e uur

11.55 - 12.45

5e uur

12.25 - 13.15

 

Pauze (30 min)

6e uur

13.15 - 14.05

6e uur

13.15 - 14.05

 

Pauze (20 min)

7e uur

14.05 - 14.55

7e uur

14.25 - 15.15

 

Pauze (20 min)

8e uur

15.15 - 16.05

8e uur

15.15 - 16.05

Vakantierooster

2020-2021

 • Goede Vrijdag en Pasen
  2 april en 5 april 2021 (let op: Goede Vrijdag voor personeel een werkdag)
 • Meivakantie
  26 april – 7 mei 2021
 • Hemelvaart
  13 mei en 14 mei 2021
 • Tweede pinksterdag
  24 mei 2021
 • Zomervakantie
  12 juli – 20 augustus 2021

2021-2022

 • Herfstvakantie
  18 oktober t/m 22 oktober 2021

 • Kerstvakantie
  27 december t/m 7 januari 2022

 • Voorjaarsvakantie
  21 februari t/m 25 februari 2022

 • Pasen
  18 april 2022

 • Meivakantie
  25 april t/m 6 mei 2022

 • Hemelvaart
  26 en 27 mei 2022

 • Pinksteren
   6 juni 2022

 • Zomervakantie
  18 juli t/m 26 augustus 2022

 

NB: Goede Vrijdag 2022 is dus niet als Goede Vrijdag in 2021 een werkdag.

Verlof voor een bezoek aan de tandarts, huisarts, orthodontist, specialist of psycholoog etc.
Dit kan telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie voorafgaand aan de afspraak. Of door de leerling zelf voorafgaand aan de afspraak bij de meldkamer waarbij een afsprakenkaart én een briefje van één van de ouders/verzorgers verplicht is.

Verlof voor theorie- of praktijkexamen scooter/auto.
Dit kan telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie voorafgaand aan het examen. Of door de leerling zelf voordat het examen plaatsvindt bij de meldkamer waarbij een afschrift van de uitnodiging met daarop de datum en tijd verplicht is. Belangrijk om te weten is dat er voor een examen maximaal 3 uur verlof wordt toegekend. Er wordt geen verlof gegeven voor extra lessen voorafgaand aan het examen.

Bijzonder verlof of verlof voor bruiloft, crematie of begrafenis.
Dit kan persoonlijk door de leerling bij de teamleider mét een schriftelijk verzoek van een ouder/verzorger. Voor een dag verlof voor bruiloft, crematie of begrafenis kan dit ook telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie aangevraagd worden.

Verlof voor studievoorlichtingen en open dagen HBO of universiteit.
Dit kan persoonlijk door de leerling bij het decanaat aangevraagd worden voorafgaand aan de voorlichting of de open dag. Bij voorkeur bij mevrouw Berenschot op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 15.30 uur. Indien zij niet aanwezig is, kan er ook verlof aangevraagd worden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Luxeverlof

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Als een leerling ziek is, dient hij telefonisch tussen 8 en 9 uur door een ouder/verzorger te worden afgemeld bij de administratie van de school. Een meerderjarige leerling mag dit zelf doen. Er kan incidenteel gevraagd worden naar bevestiging van de ziekmelding door de ouders.

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij wordt aangegeven dat het langer duurt. Dan wordt de leerling in overleg meerdere dagen ziek gemeld en wordt er afgesproken wanneer er weer gebeld wordt. Dit laatste geldt niet voor een ziekmelding tijdens een toetsweek. De leerling dient dan elke ochtend telefonisch ziek gemeld te worden waarbij wordt doorgegeven welke toetsen er gemist worden. Indien een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, dient hij zich persoonlijk af te melden bij de receptie of (in tweede instantie) de administratie. Tijdens een toetsweek moet dit persoonlijk bij de teamleider gebeuren. Het is niet toegestaan de school te verlaten zonder persoonlijke afmelding. Thuisgekomen worden ouders/verzorgers direct op de hoogte gesteld en wordt de ziekmelding zo spoedig mogelijk telefonisch door hen bevestigd. Daarmee is de ziekmelding voor die dag afgehandeld.

Als de leerling de volgende dag nog ziek is, dient hij tussen 8 en 9 uur de volgende ochtend weer telefonisch afgemeld te worden, tenzij de dag ervoor anders afgesproken. Indien een ziekmelding van een leerling niet binnen een of twee dagen door een ouder telefonisch bevestigd wordt geldt de afwezigheid als illegaal verzuim. De school hanteert deze procedure om er zeker van te zijn dat ouders het eens zijn met de afmelding en de reden daarvan

Protocollen

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Binnen Het Vlier vinden we de communicatie met ouders zeer belangrijk. Op een school met jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar lopen ongetwijfeld soms zaken mis. Wij waarderen het wanneer ouders hierover contact opnemen. Meestal zal dat met de mentor gebeuren maar in sommige gevallen kan dat ook met de decaan of de teamleider het geval zijn. In de schoolgids vindt u de telefoonnummers van de medewerkers en het e-mailadres van de school. Andersom voelt de school regelmatig de behoefte om ouders te informeren of te bevragen. We onderhouden binnen Het Vlier op een aantal manieren contacten met ouders.

Website:
Op de Website vindt u allerlei informatie die voor ouders van belang is. Dat zijn documenten en regelingen die van kracht zijn binnen een examenlocatie maar het betreft ook informatie over actuele zaken die spelen binnen of buiten Het Vlier.
Brieven die aan grotere groepen ouders en/of leerlingen worden verstuurd komen ook op de website.

SOMtoday:
Ouders kunnen via SOMtoday de prestaties van hun kind volgen. De meest recente cijfers zijn hier te vinden. De school geeft vanaf het schooljaar 2011-2012 geen tussentijdse rapporten meer mee aan haar leerlingen. Leerlingen en ouders kunnen na afloop van een toetsperiode via SOMtoday de cijferlijst inzien. Leerlingen krijgen wel een overgangsrapport mee naar huis. SOMtoday geeft u ook inzicht in de eventuele absentie van uw kind in de lessen.
Indien u vragen hebt over ouderportaal stuurt u dan een mail aan: @ettyhillesumlyceum.nl. (Welke gegevens u ziet bij uw kind kan per vestiging verschillen)

Ouderavonden:
Voor elk leerjaar wordt in het begin van het schooljaar een algemene voorlichtingsavond gehouden. Deze avonden zijn speciaal voor ouders bedoeld met uitzondering van 5 havo en 6 vwo waar de informatie met name op de examenkandidaten gericht is. Ook hier zijn ouders overigens van harte welkom. Tijdens de ouderavond maakt u (hernieuwd) kennis met de mentor van uw kind en er wordt veel informatie gegeven over de gang van zaken tijdens een leerjaar.
Twee maal per jaar wordt er voor ouders met kinderen in het 4e leerjaar en 5vwo een avond gehouden met zogenaamde 'tienminutengesprekken'. Voor 5havo is dat één keer. Op deze avonden kunt u drie docenten kort, persoonlijk spreken over de vorderingen van uw kind.

Nieuwsbrief:
Drie keer per schooljaar ontvangt u via het door u opgegeven e-mailadres de Nieuwsbrief van Het Vlier.

Brieven:
Een aantal malen per schooljaar versturen we brieven aan ouders over actuele zaken binnen Het Vlier. Indien deze brieven aan grotere groepen ouders en leerlingen gericht zijn worden de brieven digitaal naar uw e-mailadres verstuurd. Het is van belang dat de school uw juiste e-mailadres heeft!
Digitaal verstuurde brieven zijn ook in te zien op de administratie van Het Vlier. Indien gewenst kan hier een hard copy brief opgehaald worden.

Ouderraad:
Het Vlier kent een actieve en deskundige ouderraad die regelmatig overleg voert met de schoolleiding van Het Vlier. De ouderraad volgt Het Vlier kritisch. Er is een prima relatie tussen schoolleiding en ouderraad met wederzijds respect.
De ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.
De ouderraad kan regelmatig versterking gebruiken.

Enquêtes:
In het kader van de kwaliteitszorg worden ouders jaarlijks verzocht deel te nemen aan enquêtes. Wij hopen dat u op die manier een bijdrage wilt leveren aan een verdere versterking van het onderwijs op Het Vlier.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

Het leerlingenstatuut wordt op dit moment herzien door de leerlingenraad en binnenkort vastgesteld. Het nieuwe statuut wordt daarna hier op de website geplaatst. 

Voor ongevallen of schadegevallen op school of tijdens schooluren zijn er verschillende verzekeringen afgesloten. Zo is er een schoolongevallenverzekering, die van toepassing is op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks komen en gaan naar school.

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering, die van kracht is tijdens al die reizen, kampen en excursies die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. Ook is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade geleden door derden. Meer informatie over de verzekeringen vindt u in de schoolgids.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in het antipestprotocol.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Het Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast staan er protocollen in het plan, waarin is opgenomen hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan kan ter inzage worden opgevraagd bij het directiesecretariaat. Voor medewerkers van Etty Hillesum Lyceum is het plan te vinden op SharePoint. 

Bij (herhaaldelijk) wangedrag kan een leerling door de schooldirecteur worden geschorst. De periode van schorsing is hoogstens één week. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van redenen door de schooldirecteur aan de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de voorzitter van de Centrale Directie besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na  overleg met de inspecteur van OCW. Als het besluit tot definitieve verwijdering is genomen, kunnen de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Contactgegevens Stichting Carmelcollege
Postbus 864, 7550 AW Hengelo
Drienerparkweg 16,
7552 EB Hengelo
074 - 245 55 55
info@carmel.nl

Hoe gaat het Vlier om met uitbesteding van leerlingen aan het VaVo?

Vanzelfsprekend hopen wij dat al onze leerlingen zullen slagen en een mooie toekomst zullen krijgen op het hbo, de universiteit of in 5 vwo. Als je voor de eerste keer gezakt bent, mag je het jaar daarop terugkomen in 5H of 6V en nog een keer proberen je diploma te behalen. Dat gaat vrijwel altijd goed. Dat geldt voor leerlingen die nog geen 18 jaar zijn en voor 18+-leerlingen. Leerlingen die al 18 jaar zijn, kunnen er ook voor kiezen volwassenenonderwijs te gaan volgen (VaVo). Zij worden niet uitbesteed en regelen  de aanmelding zelf. Zij worden daarna op Het Vlier uitgeschreven. Leerlingen die nog geen 18 jaar zijn, komen in principe terug op Het Vlier.

De vertrouwenspersoon binnen school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie). De vertrouwenspersoon geeft advies over de procedure en schakelt waar nodig professionele hulp in. Je vindt de vertrouwenspersonen per locatie in de schoolgids.