Aanmelden voor deze school
Button info avonden en profielkeuzedagen

Boeken bestellen 2022-2023

Uw kind heeft van school een lijst gekregen welke boeken en leermiddelen er nodig zijn voor komend schooljaar.
Bestellen van gratis boeken en leermiddelen gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv

Iddink Voortgezet Onderwijs bv werkt met schoolcodes, want hier bestellen veel scholen uit het hele land. U kunt uw boeken bestellen via www.iddink.nl/bestellen
Bestel: vóór maandag 18 juli 2022

De schoolcodes voor Het Vlier is: VQFXY6KK

Bestelinformatie Iddink 2022-2023