Kom in februari naar de infoavond en doe mee met de profielkeuzedag. Op vrijdag 10 maart ben je met je ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom op ons open huis. 

Maandag 12 december 2022
Informatieavond overstappers 4 mavo naar 4 havo
Op maandag 12 december is er een voorlichting van 19.00 tot 20.00 op het Vlier voor overstappers van 4 mavo naar 4 havo voor ouder(s) of verzorger(s) en leerlingen van binnen en buiten het Etty Hillesum Lyceum.

Dinsdag 7 februari 2023
Informatieavond 3 havo en 3 vwo
Op dinsdag 7 februari is er een algemene informatieavond op Het Vlier voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 3 havo, 3 vwo en de 9e klas van Het Corberic (vrijeschool onderwijs). Ook verwelkomen wij ouders (en leerlingen) die niet op de scholen van het Etty Hillesum Lyceum zitten. Op deze avond verstrekken we meer informatie over profielkeuze. Het Vlier kent namelijk veel vakken en mede daardoor veel keuzemogelijkheden.

• 18:45 uur: profielvoorlichting voor 3 havo (en 9e klas Het Corberic) van EHL en niet EHL-scholen
• 19:30 uur: informatie door teamleider Het Vlier voor 3havo ouders van niet EHL-scholen
• 20:15 uur: profielvoorlichting voor 3 vwo (en 9e klas Het Corberic) van EHL en niet EHL-scholen
• 21:00 uur: informatie door teamleider Het Vlier 3 vwo voor ouders van niet EHL-scholen

Woensdag 22 februari en donderdag 23 februari 2023 
Profielkeuzedagen

Op 22 februari is de profielkeuzedag 3 havo en 9e klas Het Corberic en 4 mavo waar (ook niet-EHL) leerlingen een dag mee kunnen lopen op Het Vlier en specifieke informatie krijgen over de vakken die ze kunnen kiezen in 4havo. Leerlingen maken vooraf zelf keuzes voor de vakvoorlichtingen.

Op 23 februari is de profielkeuzedag 3 vwo en 9e klas Het Corberic waar (ook niet-EHL) leerlingen een dag mee kunnen lopen op Het Vlier en specifieke informatie krijgen over de vakken die ze kunnen kiezen in 4vwo. Leerlingen maken vooraf zelf keuzes voor de vakvoorlichtingen.

Opgave voor leerlingen die niet op scholen van Etty Hillesum Lyceum zitten, verloopt via de eigen decaan. Meer informatie over o.a. de inschrijving volgt in december.

Vrijdag 10 maart 2023 
Open Huis

Op 10 maart is het Open Huis van Het Vlier (18.00 uur tot 20.30 uur) voor alle belangstellenden.