Iedere klas heeft één mentoruur per week. Onderwerpen in die les zijn onder andere planning en organisatie, talentontwikkeling, reflectie op het leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt ook regelmatig tijd besteed aan het maken van keuzes.

Lees meer …

Als een leerling persoonlijke problemen heeft, kunnen de leerlingbegeleiders daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan problemen die voortkomen uit de gezinssituatie of uit een onduidelijk toekomstperspectief. We bieden ook specifieke trainingen aan op het gebied van faalangstreductie, presenteren en examenvrees. Het gaat hierbij om kortdurende trajecten. Wanneer er langere begeleiding nodig is, zal de leerlingbegeleider in overleg met de ondersteuningscoördinator doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Alle leerlingen met een dyslexie- of dyscalculie verklaring krijgen extra faciliteiten aangeboden die door de onderwijsinspectie zijn toegestaan voor een examenlocatie. Mogelijke faciliteiten zijn: extra tijd voor toetsen, het gebruik van een computer als schrijfgerei of het gebruik van voorleessoftware. Het Vlier maakt hiervoor gebruik van het programma Sprint.

Als je bijles nodig hebt, is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding bijles te krijgen van een ouderejaars. We vragen regelmatig ouderejaarsleerlingen die uitblinken in een vak  om ‘bijlesdocent’ te worden. De school stelt een lijst samen die gepubliceerd wordt aan alle leerlingen. Als er behoefte is aan professionele bijles kunnen leerlingen en ouders terecht bij één van de aanbieders in de stad.

Voor leerlingen met (complexe) gedrags-, psychische of leerproblemen is er het Expertisepunt (EP). De medewerkers van het EP helpen de leerling om zo goed mogelijk op school te blijven presteren.

Lees meer …