Open Huis Het Vlier | vrijdag 4 maart 18:00 - 20:30

Na de herfstvakantie starten er weer beginnerscursussen Spaans op het Vlier, deze zijn toegankelijk voor alle leerlingen van het Vlier, die willen kennismaken met deze mooie en belangrijke taal!

De lessen worden ook dit jaar gegeven door mevr. drs. Annette Delmaar, 1e graads docente Spaans.

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Hopelijk geniet iedereen met volle teugen van zijn/haar vakantiedagen met volop zomerweer in Nederland. Alle medewerkers van Het Vlier hebben nu ook vakantie en in de laatste vakantieweek zijn wij druk bezig achter de schermen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de start van het nieuwe schooljaar. We gaan er van uit dat we, conform de laatste berichtgeving vanuit de overheid, zo ‘normaal’ mogelijk kunnen gaan starten.   Aan het einde van de laatste vakantieweek (week van 16 augustus) krijgen alle leerlingen en hun ouders een mail met nadere informatie over de start van het schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Het Vlier

Afgelopen donderdag (3 juni) mochten de leerlingen die van 2019 tot 2021 het honoursprogramma aan de UT volgden eindelijk het Honours-diploma op komen halen. De inhoudelijke afsluiting was al in maart, maar door alle corona-maatregelen waren de diploma’s nog niet uitgereikt. Helaas was publiek ook nu nog niet toegestaan. Elke leerling werd persoonlijk toegesproken door de HP-docenten, waarna het diploma formeel werd ondertekend.

Ruim 320 km is er 3, 4 en 5 juni 2021 gefietst in de Etty Goes Cycling sponsorfietstocht van Deventer naar Doorn, dan naar Wanroij en op dag drie terug naar Deventer.  Een groep van 50 leerlingen, medewerkers en wat ouders van Het Vlier, De Marke, Het Stormink en De Boerhaave fietste een fiks bedrag bij elkaar. Dit geld is bestemd voor lesmateriaal voor onze partnerscholen in Uganda.

3e klassers Havo en Vwo opgelet:

Ben je goed in Engels? 

Of zoek je juist meer uitdaging? 

Of heb je TTO gedaan en vraag je je af: hoe nu verder?

Of zoek je meer verdieping voor je toekomstige studie?

Of lijkt extra Engels je gewoon leuk?

Komend schooljaar biedt het Vlier C1 Advanced [extra Engels] aan voor 4H en 4V samen in gemengde groepen. Lijkt het je wat? Vraag extra informatie aan je eigen docent Engels of lees de folder hier bijgesloten. Aarzel niet en meld je aan! Inschrijven kan tot 11 juni [ivm het formeren van klassen].

Klik hier voor de folder.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Met vriendelijke groet,

de C1 docenten van het Vlier

Op woensdag 17 februari a.s. vindt de online profielkeuzedag voor leerlingen uit 3havo/4mavo plaats op Het Vlier. Op donderdag 18 februari zijn de leerlingen uit 3vwo welkom in de digitale voorlichtingen. Doel van deze dag is de leerlingen te informeren over de keuzevakken van de bovenbouw en vertrouwd te maken met de school waar alle bovenbouwleerlingen havo en vwo van het Etty Hillesum Lyceum les hebben. 

 

Ondanks alle coronaperikelen gaat het honoursprogramma van UTwente van start. De afgelopen maanden heeft de selectie plaats gevonden onder vele getalenteerde én gemotiveerde leerlingen uit het oosten van het land. We zijn er trots op dat twee van onze leerlingen uit 5vwo de selectie glansrijk doorstaan hebben.

We zijn blij aan te kunnen kondigen dat we op Het Vlier weer yogalessen aan kunnen gaan bieden voor geïnteresseerde leerlingen. De yogalessen worden verzorgd door mevrouw van Boheemen. Ze is zeer gemotiveerd om wekelijks yoga aan te bieden aan jongeren op Het Vlier. Mevrouw van Boheemen is een yogadocent met een jarenlange ervaring. De lessen starten op donderdag 12 november en vinden elke donderdagochtend plaats. Je kunt intekenen voor het 1e of het 2e lesuur in lokaal Z3. De intekening voor de eerste lessen start op donderdag 5 november.

Jongerenorganisatie TeamAlert komt op 14 september langs op Het Vlier om leerlingen bewust te maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer. De jongeren worden uitgedaagd met verschillende dilemma’s die gaan over smartphonegebruik in het verkeer. Alvast meer weten? Check www.teamalert.nl

Daphne Feberwee, Norine Rijksen en Gea van der Weij hebben afgelopen week de 2e prijs ontvangen voor hun profielwerkstuk ‘Zeilen op een containerschip’. De prijs is uitgeschreven door het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, om de interesse in de maritieme wereld te vergroten. Deze wedstrijd was de groep op het lijf geschreven, omdat twee van de drie vervend zeiler zijn.

Boeken bestellen 2020-2021

Uw kind heeft van school een lijst gekregen welke boeken en leermiddelen er nodig zijn voor komend schooljaar.
Bestellen van gratis boeken en leermiddelen gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv

10 mei 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij van OCW zelftesten gekregen. Wij zien binnen onze scholen nog geen oploop van de besmettingen.Het blijft tot nu beperkt tot enkele gevallen.We hopen dat dit zo blijft. Ook met oog op de eindexamens, die op De Marke en Arkelstein al in april zijn gestart en na de meivakantie beginnen op Het Vlier.

De zelftesten zijn bedoeld voor twee situaties. Het thuistesten van collega’s, en risicogericht testen van leerlingen en collega’s op school.

OCW stelt voor alle collega's twee zelftesten per week beschikbaar. Thuis te gebruiken, vrijwillig en als preventieve check. Het doel is uiteraard het veilig openhouden van onze scholen. Daarnaast kunnen wij met instemming van ouders leerlingen tot 16 jaar, en ook collega’s op school laten testen door een hiervoor speciaal opgeleide collega, zodra er een coronabesmetting op school bekend is geworden.

Het gebruik van de zelftesten is altijd vrijwillig. Het delen van de uitslag is niet verplicht. De uitslag wordt niet geregistreerd en is voor eigen gebruik. De inzet van zelftesten is aanvullend op de bekende maatregelen als anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in school, regelmatig handen wassen enzovoorts.

5 maart 2021

Alle scholen nu weer open

In de voorjaarsvakantie kwam het verlossende woord: alle leerlingen mogen weer naar school. Leerlingen, docenten en medewerkers hebben daar echt naar uitgekeken. Tot eind februari waren we alleen open voor examenkandidaten, praktijkonderwijs leerlingen en speciale opvang.

Nu organiseren we een combinatie van online en live onderwijs op 1,5 meter afstand in alle vijf de scholen. De meeste leerlingen gaan sinds woensdag 3 maart weer zo’n 2,5 dag per week naar school. De examenleerlingen op De Marke, vrijeschoolleerroute het Corberic en het Vlier en zijn er alle dagen, net als de leerlingen van het praktijkonderwijs op Arkelstein.

We ontvangen de komende jaren extra geld uit het Nationale Programma Onderwijs om vertragingen die leerlingen hebben opgelopen vanwege Corona op te vangen en te helpen herstellen. Een omvangrijk landelijk ondersteuningsprogramma waaruit bijvoorbeeld extra handen in de klas betaald kunnen worden. Het gaat om leervertragingen op cognitief, maar ook op sociaal/emotioneel gebied. Over de precieze invulling van het programma zijn wij in gesprek met ouders, leerlingen en docenten. 

 

13 januari 2021

Nog 3 weken langer lockdown voor het VO werd gisteravond in de landelijke persconferentie aangekondigd. Het ziet er nu naar uit dat dit in ieder geval duurt tot en met 9 februari a.s..

Wel zijn er live lessen en examens voor de examenleerlingen op De Marke en Het Vlier. Ook de lessen van het praktijkonderwijs op Arkelstein en de vmbo beroepsvakken op De Marke gaan door. Leerlingen houden onderling nu ook verplicht 1,5 meter afstand. Er is opvang in de scholen mogelijk voor leerlingen die thuis moeilijk tot leren komen of online hun lessen kunnen volgen. Neem in dat geval contact op met de mentor van uw zoon of dochter. Zo kunnen we afstemmen wat mogelijk is.

 

Hieronder de brieven die per mail zijn verzonden naar leerlingen en ouder(s)/verzorgers omtrent het Coronavirus:

Brief - Update maatregelen Coronavirus 26-06-2020 (4H/4V/5V)

Afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan een programma van de Radboud Universiteit van Nijmegen, Radboud letteren+ genaamd. Dit programma werd georganiseerd vanuit de Pre- University College of Society van de Radboud Universiteit. Het hele programma duurde in totaal 10 middagen en dit was bedoeld voor vwo-leerlingen in de 5e en 6e klas. Ook al zat ik in de 4e klas gedurende dit programma, vanwege het kleine aantal aanmeldingen mocht ik ook meedoen.

Voor het programma moesten we naar Nijmegen komen. Naast het feit dat dit al een hele ervaring is op zichzelf, moest ik hiervoor wat lessen missen om mijn trein te halen. De groep van dit jaar bestond uit 15 leerlingen uit heel Nederland. Iedereen was erg gemotiveerd en aardig. Een Whatsapp groepsapp was al snel gemaakt. In het begin van 2020 heb ik zelfs een studentenpas gekregen. Deze was helaas voor korte tijd geldig, maar ik had wel de mogelijkheid om boeken te lenen uit de universiteitsbibliotheek en het is wel een mooi aandenken.

Op Het Vlier kunnen leerlingen extra worden ondersteund bij hun studie. Allereerst kunnen leerlingen in K-tijd een beroep doen op hun docent. Als een leerling vragen heeft of er even niet uitkomt, kan hij in K-tijd (7 uur per week) worden ondersteund door een of meerdere vakdocenten. Dat werkt het beste als een leerling goed nagedacht heeft over de vragen die hij wil stellen.

Leerlingen uit de havo/vwo bovenbouw van Het Vlier zijn 18 januari jl. 5e geworden in de NL kampioenschap schooldebatteren voor middelbare scholieren.

Informatie voor leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) van het Etty Hillesum Lyceum locatie Het Vlier te Deventer in een oogopslag. Samengebundeld in een overzichtelijke app, die altijd en overal te raadplegen is voor bijvoorbeeld de meest actuele informatie wat betreft uitval, mededelingen, jaarplanning etc.

De app "EHL - Het Vlier" is te downloaden voor zowel apple als android toestellen.

Wij wensen alle leerlingen een fijne kerstvakantie! Hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling!

Afgelopen zaterdag (7 december 2019) was de Nationale Geschiedenis Quiz voor scholieren in Zaltbommel. De twee teams van het Vlier zijn allebei gedeeld 6e geworden van de in totaal 28 teams! 

De leerlingen die meededen waren Jonas Groenendijk, Meike Bakkeren, Berend Dirken en Daniëlle van Keulen. Proficiat met het behalen van de 6e plaats!

Donderdag 5 december – Sint en roetveegpieten zijn op de Etty scholen gesignaleerd! In aula’s, lokalen en gangen laten zij zich horen, zien en ‘voelen’. Ja voelen ook, want pepernoten worden rondgestrooid.

 

Het Vlier onderzoekt de mogelijkheid om een leerlingenteam te formeren dat deel gaat nemen aan de Shell Eco Marathon. Een team van enthousiaste docenten én leerlingen is op onderzoek gegaan in Rotterdam.  Klik op lees meer voor het filmpje.

Vanaf begin november worden er, bij voldoende aanmeldingen, weer cursussen Spaans verzorgd op het Vlier, te weten: