Open huis 2023
infoavond-vlier-nov2

Lessentabel

 

havo

 

vwo

1e uur

08. 15 - 09.05

1e uur

08.15 - 09.05

2e uur

09.05 - 09.55

2e uur

09.05 - 09.55

 Pauze  Pauze Pauze Pauze

3e uur

10.15 - 11.05

 3e uur

 10.15 - 11.05

4e uur

11.05 - 11.55

4e uur

11.05 - 11.55

Pauze Pauze Pauze Pauze

5e uur

12.25 - 13.15

 5e uur

 12.25 - 13.15

6e uur

13.15 - 14.05

6e uur

13.15 - 14.05

Pauze Pauze Pauze Pauze

7e uur

14.25 - 15.15

7e uur

14.25 - 15.15

8e uur

9e uur

15.15 - 16.05

16.05 - 16.55

8e uur

9e uur

15.15 - 16.05

16.05 - 16.55

Vakantierooster 2023-2024

 

   2023

 • Voorjaarsvakantie
  27 februari t/m 3 maart 2023
 • Goede Vrijdag
  7 april 2023 (werkdag voor personeel; leerlingen zijn vrij)
 • Tweede Paasdag
  10 april 2023 (leerlingen en personeel vrij)
 • Meivakantie
  24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaart
  18 en 19 mei 2023
 • Pinksteren
  29 mei 2023
 • Zomervakantie
  24 juli t/m 1 september 2023
 • Herfstvakantie
  23 oktober t/m 27 oktober 2023


  2024

 • Kerstvakantie
  25 december t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie
  16 februari t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag
  29 maart 2024 (vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag
  1 april 2024 (leerlingen en personeel vrij)
 • Meivakantie
  29 april t/m 10 mei 2024 (Hemelvaart valt in de laatste week)
 • Tweede Pinksterdag
  20 mei 2024
 • Zomervakantie
  22 juli t/m 30 augustus 2024 

Verlof voor een bezoek aan de tandarts, huisarts, orthodontist, specialist of psycholoog etc.
Dit kan telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie voorafgaand aan de afspraak. Of door de leerling zelf voorafgaand aan de afspraak bij de meldkamer waarbij een afsprakenkaart én een briefje van één van de ouders/verzorgers verplicht is.

Verlof voor theorie- of praktijkexamen scooter/auto
Dit kan telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie voorafgaand aan het examen. Of door de leerling zelf voordat het examen plaatsvindt bij de meldkamer waarbij een afschrift van de uitnodiging met daarop de datum en tijd verplicht is. Belangrijk om te weten is dat er voor een examen maximaal 3 uur verlof wordt toegekend. Er wordt geen verlof gegeven voor extra lessen voorafgaand aan het examen.

Bijzonder verlof of verlof voor bruiloft, crematie of begrafenis
Dit kan persoonlijk door de leerling bij de teamleider mét een schriftelijk verzoek van een ouder/verzorger. Voor een dag verlof voor bruiloft, crematie of begrafenis kan dit ook telefonisch door een ouder/verzorger bij de administratie aangevraagd worden.

Verlof voor studievoorlichtingen en open dagen HBO of universiteit
Dit kan persoonlijk door de leerling bij de decanenassistente aangevraagd worden bij voorkeur één week voorafgaand aan de voorlichting of de open dag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mevrouw Geertman is aanwezig op maandag en dinsdag (09.00-13.00 uur) en donderdag (09.00-16.00 uur). 

Luxeverlof
Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling (klik hier voor aanvraagformulier bijzonder verlof). Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag, zie hiervoor deze informatie

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Als een leerling ziek is, dient hij telefonisch tussen 8 en 9 uur door een ouder/verzorger te worden afgemeld bij de administratie van de school. Een meerderjarige leerling mag dit zelf doen. Er kan incidenteel gevraagd worden naar bevestiging van de ziekmelding door de ouders.

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij wordt aangegeven dat het langer duurt. Dan wordt de leerling in overleg meerdere dagen ziek gemeld en wordt er afgesproken wanneer er weer gebeld wordt. Dit laatste geldt niet voor een ziekmelding tijdens een toetsweek. De leerling dient dan elke ochtend telefonisch ziek gemeld te worden waarbij wordt doorgegeven welke toetsen er gemist worden. Indien een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, dient hij zich persoonlijk af te melden bij de receptie of (in tweede instantie) de administratie. Tijdens een toetsweek moet dit persoonlijk bij de teamleider gebeuren. Het is niet toegestaan de school te verlaten zonder persoonlijke afmelding. Thuisgekomen worden ouders/verzorgers direct op de hoogte gesteld en wordt de ziekmelding zo spoedig mogelijk telefonisch door hen bevestigd. Daarmee is de ziekmelding voor die dag afgehandeld.

Als de leerling de volgende dag nog ziek is, dient hij tussen 8 en 9 uur de volgende ochtend weer telefonisch afgemeld te worden, tenzij de dag ervoor anders afgesproken. Indien een ziekmelding van een leerling niet binnen een of twee dagen door een ouder telefonisch bevestigd wordt geldt de afwezigheid als illegaal verzuim. De school hanteert deze procedure om er zeker van te zijn dat ouders het eens zijn met de afmelding en de reden daarvan