open huisen profielkeuzedagen
aanmelden

Als een leerling ziek is, dient hij telefonisch tussen 8 en 9 uur door een ouder/verzorger te worden afgemeld bij de administratie van de school. Een meerderjarige leerling mag dit zelf doen. Er kan incidenteel gevraagd worden naar bevestiging van de ziekmelding door de ouders.

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij wordt aangegeven dat het langer duurt. Dan wordt de leerling in overleg meerdere dagen ziek gemeld en wordt er afgesproken wanneer er weer gebeld wordt. Dit laatste geldt niet voor een ziekmelding tijdens een toetsweek. De leerling dient dan elke ochtend telefonisch ziek gemeld te worden waarbij wordt doorgegeven welke toetsen er gemist worden. Indien een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, dient hij zich persoonlijk af te melden bij de receptie of (in tweede instantie) de administratie. Tijdens een toetsweek moet dit persoonlijk bij de teamleider gebeuren. Het is niet toegestaan de school te verlaten zonder persoonlijke afmelding. Thuisgekomen worden ouders/verzorgers direct op de hoogte gesteld en wordt de ziekmelding zo spoedig mogelijk telefonisch door hen bevestigd. Daarmee is de ziekmelding voor die dag afgehandeld.

Als de leerling de volgende dag nog ziek is, dient hij tussen 8 en 9 uur de volgende ochtend weer telefonisch afgemeld te worden, tenzij de dag ervoor anders afgesproken. Indien een ziekmelding van een leerling niet binnen een of twee dagen door een ouder telefonisch bevestigd wordt geldt de afwezigheid als illegaal verzuim. De school hanteert deze procedure om er zeker van te zijn dat ouders het eens zijn met de afmelding en de reden daarvan