Aanmelden voor deze school
Button info avonden en profielkeuzedagen

Jelle Klein Gunnewiek, docent scheikunde op De Marke en Het Vlier

Ik pak van beide werelden wat mee. De afwisseling is leuk en ik zie leerlingen die ik in 4 mavo op De Marke had, soms terug op Het Vlier in 4 havo. Op Het Vlier ben je vrij om in je lessen dingen uit te proberen. Die open sfeer vind ik heel fijn. We lopen bij elkaar het lokaal in en de communicatie is goed. We wisselen ideeën uit en leren veel van elkaar.

De verschillende dingen die Het Vlier aanbiedt voor leerlingen maakt het extra leuk om hier te werken. Er worden cursussen gegeven, leerlingen hebben keuze-tijd en er wordt veel georganiseerd. Daardoor krijg je ook andere leerlingen in je lessen en heb je meer afwisseling en dynamiek. Er is ook veel ruimte om zelf dingen te organiseren!