Open Huis Het Vlier | vrijdag 4 maart 18:00 - 20:30
Aanmelden voor deze school

Ondanks alle coronaperikelen gaat het honoursprogramma van UTwente van start. De afgelopen maanden heeft de selectie plaats gevonden onder vele getalenteerde én gemotiveerde leerlingen uit het oosten van het land. We zijn er trots op dat twee van onze leerlingen uit 5vwo de selectie glansrijk doorstaan hebben.

Afgelopen week vond de kick-off plaats op de universiteit. Leerlingen die deelnemen aan het honoursprogramma volgen een intensief traject in 5 én 6 vwo. Dat zal zowel op de universiteit als digitaal plaats vinden. Deelnemende leerlingen krijgen trainingen in academische vaardigheden, ze volgen masterclasses en doen een wetenschappelijk onderzoek dat op school tevens als profielwerkstuk geldt. Het honoursprogramma vraagt veel van leerlingen, omdat het vrijwel wekelijks op donderdagmiddag tijdens lestijd plaats vindt. We hebben echter veel vertrouwen in onze geselecteerde leerlingen en wensen hen heel veel succes tijdens dit uitdagende programma.