Op Het Vlier kunnen leerlingen extra worden ondersteund bij hun studie. Allereerst kunnen leerlingen in K-tijd een beroep doen op hun docent. Als een leerling vragen heeft of er even niet uitkomt, kan hij in K-tijd (7 uur per week) worden ondersteund door een of meerdere vakdocenten. Dat werkt het beste als een leerling goed nagedacht heeft over de vragen die hij wil stellen.

Daarnaast kunnen leerlingen een beroep doen op de interne bijlespool. Tegen een geringe vergoeding geven leerlingen in en buiten schooltijd bijlessen aan andere leerlingen. Bijlessen kosten € 6 per lesuur van 50 minuten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Onlangs zijn op school posters opgehangen over TopTutors. TopTutors is een stichting zonder winstoogmerk die studenten begeleidt bij het geven van bijlessen op hun voormalige school. Zie hiervoor www.toptutors.nl . Bijles kost € 17,50 per klokuur.

Ook willen we de aandacht vestigen op Mr. Chadd (zie www.mrchadd.nl). Voor een relatief gering bedrag per maand kunnen leerlingen een beroep doen op huiswerkbegeleiding online. Op de website belooft Mr. Chadd dat er binnen 10 seconden online contact gelegd kan worden met een vakcoach als een leerling verder geholpen wil worden. Een basisabonnement kost € 21,95 per maand.

Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas van Studiekring. Studiekring verzorgt ook bijlessen in tussenuren en na schooltijd. Zie voor het aanbod en de tarieven www.studiekring.nl